Šatori za vjenčanja

LF vjenčanja 2008.
Dizajn i implementacija - Aktiva